Sivut

OBD-mittaus

OBD-mittaus


Ajoneuvon sisäinen valvontajärjestelmä OBD (On-Board Diagnostics) valvoo moottorin ohjausyksikön komentoja ja niiden vasteita. Vikakoodien luennassa eli OBD-mittauksessa auton toimintaa tarkastellaan ajoneuvotietokoneen tallentamien tietojen perusteella ja tutkitaan auton ajonaikaiset virhetilanteet.

Vuodesta 2004 lähtien OBD-mittaus on kuulunut katsastukseen v. 2001 tai sen jälkeen rekisteröidyissä ottomoottorilla varustetuissa henkilö- ja pakettiautoissa.

Ajoneuvolain mukaan katsastuksessa tulee suorittaa myös pakokaasumittaus korotetulla käyntinopeudella.

Päästömittaus

Päästömittaus


Katsastuksen yhteydessä suoritettava päästömittaus tai savutusmittaus kertoo moottorin kunnosta. Lisäksi mittaukset auttavat osaltaan pienentämään ympäristökuormitusta. Päästöjen väheneminen pienentää myös auton polttoaineen kulutusta.

Autoista lähtevät pakokaasut pitävät sisällään sekä ympäristölle että ihmisten terveydelle vahingollisia kaasumaisia ja kiinteitä yhdisteitä. Hiilidioksidi, jota syntyy palamistuotteena, vauhdittaa muutoksia maapallon ilmakehässä. Autoilija pystyy vaikuttamaan pakokaasupäästöjen sekä niistä aiheutuvien haittojen vähentämiseen auton käytöllään, ajotavallaan ja pitämällä auton kunnossa. Autojen päästötasoon ovat vaikuttaneet laskevasti uusien autojen rakenteelliset vaatimukset.

Bensiinikäyttöisistä autoista mitataan hiilimonoksidi (CO) eli häkä sekä hiilivety-yhdisteet (HC). Autoista, joissa on dieselmoottori, mitataan savutusarvo (k).

Päästömittaus auton mukaan?

Auto  Päästömittaus 
Bensiinikäyttöinen, otettu käyttöön v. 1978 jälkeen Määräaikaiskatsastuksessa suoritetaan pakokaasupäästöjen tarkastus. Vähäpäästöisistä autoista mitataan pakokaasupäästöt joutokäynnillä ja korotetulla pyörintänopeudella. Myös lambda-arvo eli ilmakerroin mitataan.
Bensiinikäyttöinen, otettu käyttöön v. 2001 jälkeen Näille henkilö-autoille suoritetaan pakokaasupäästöjen tarkastus sekä OBD-mittaus. Sisäinen valvontajärjestelmä OBD (On-Board-Diagnostics) on ollut pakollinen bensiinikäyttöisissä autoissa v. 2001 lähtien ja sen tarkastus korvaa joutokäyntimittauksen.
Dieselkäyttöinen, otettu käyttöön v. 1980 jälkeen Myös näiden dieselmoottorilla varustettujen autojen pakokaasupäästöt tarkastetaan.
Päästömittaus ei pakollinen Päästömittauksia ei ole pakko tehdä ennen v. 1978 käyttöönotetuille bensiinikäyttöisille ennen v. 1980 käyttöönotetuille dieselkäyttöisille autoille. Kaksitahtimoottorisille ja moottoripetrolia käyttäville autoille pakokaasupäästötarkastusta ei tehdä.

Henkilö- ja pakettiauton määräaikaiskatsastus

Henkilö- ja pakettiauton määräaikaiskatsastus


Määräaikaiskatsastuksessa tarkastetaan ajoneuvon kunto ja rekisteriin merkityt tiedot. Samalla varmistetaan, että ajoneuvo on turvallinen liikenteessä ja että siitä ei aiheudu haittaa ympäristölle. Lisäksi määräaikaiskatsastuksessa valvotaan, että ajoneuvoon kohdistuvat verot ja maksut on suoritettu. Katsastuksessa esiin nousseet korjaustarpeet ja määrätyt korjauskehotukset tallennetaan ajoneuvotietojärjestelmään ja ne tulostuvat todistukselle. Kun viat on korjattu, korjauskehotukset poistetaan todistukselta seuraavassa määräaikaiskatsastuksessa.
Katsastuksessa käydään läpi oheiset asiat:

 • Jarrujärjestelmä
 • Akselisto, pyörät, jousitus
 • Sähkölaitteet, valot
 • Ohjaus- ja hallintalaitteet
 • Alusta, kori
 • Näkyvyys (tuulilasi, puhdistuslaitteet, peilit ym.)
 • Ajoneuvon ympäristöhaitat (melu, nestevuodot ym.)
 • Ajoneuvon tunnistetiedot (valmistenumero, rekisteritiedot ym.)
 • Tehdään OBD-mittaus 1.1.2001 ja sen jälkeen rekisteröidyille autoille
 • Tehdään pakokaasumittaus bensiinikäyttöisille vuonna 1978 ja sen jälkeen käyttöönotetuille autoille
 • Tehdään savutusmittaus 1.1.1980 jälkeen käyttöönotetuille dieselautoille
 • Erikoisajoneuvojen lisätarkastukset (taksien taksamittarit, paloautojen varustus ym.)
 • Palveluihimme kuuluvat myös muutoskatsastus sekä rekisteröintikatsastus.