Sivut

Mopoauto ja mönkijä määräaikaiskatsastus

Mopoauto ja mönkijä määräaikaiskatsastus


Nelipyöräiset ajoneuvot, kuten mopoautot ja mönkijät, kuuluvat L-ajoneuvoluokkaan ja ne katsastetaan autoja vastaavin määräajoin.

Yksityiskäytössä oleva mopoauto ja tieliikennekäyttöön tarkoitettu mönkijä on katsastettava ensimmäisen kerran 3 vuoden kuluttua käyttöönotosta käyttöönottopäivämäärään mennessä. Neljäs vuosi on ns. vapaavuosi, jolloin katsastusta ei tehdä. Viidennestä vuodesta eteenpäin katsastus on suoritettava joka vuosi.

Katsastuksessa käydään läpi oheiset asiat:

 • Pyörät, akselisto ja jousitus
 • Jarrujärjestelmä
 • Sähkölaitteet ja valot
 • Alusta ja kori
 • Ohjaus- ja hallintalaitteet
 • Näkyvyys (tuulilasi, puhdistuslaitteet, peilit ym.)
 • Ajoneuvon ympäristöhaitat (melu, nestevuodot ym.)
 • Ajoneuvon tunnistetiedot (valmistenumero, rekisteritiedot ym.)
 • Tehdään pakokaasumittaus bensiinikäyttöisille vuonna 1978 ja sen jälkeen käyttöönotetuille autoille
 • Tehdään savutusmittaus 1.1.1980 jälkeen käyttöönotetuille dieselautoille

Muutos- ja rekisteröintikatsastus

Muutos- ja rekisteröintikatsastus

Muutoskatsastus


Muutoskatsastus suoritetaan, kun ajoneuvon käyttötarkoitusta tai rakenteita muutetaan. Muutoskatsastustarpeen saattaa aiheuttaa varusteiden lisääminen ja poistaminen. Katsastusasemalla tulisi selvittää tarve muutoskatsastukselle jo ennen kun muutostyöt aloitetaan tai tarve saattaa selvitä määräaikaiskatsastuksessa. Myös museoajoneuvoiksi merkittävät ajoneuvot tulee esittää muutoskatsastuksessa.

Tyypillisimpiä syitä muutoskatsastukseen ovat ns. pienet muutostyöt:

 • • Vanteiden ja renkaiden kokomuutokset
 • • Alustasarjan asennus
 • • Massojen muuttaminen
 • • Opetuspolkimen asennus
 • • Museoajoneuvoksi muuttaminen
 • • Ajoneuvon ryhmän tai luokan muutos

Suurempia syitä muutoskatsastukseen ovat mm.

 • • Moottorin tehon muuttaminen (esim. turbon asennus)
 • • Moottorin muuttaminen
 • • Akselistorakenteen, korirakenteen tai ulkomittojen muuttaminen

Muutosten yksityiskohtaiset perusteet on määrittänyt Trafi. Jos olet epävarma suunnittelemastasi muutoksesta, tule katsastusasemallemme kysymään asiasta.

Rekisteröintikatsastus


Rekisteröintikatsastuksessa todetaan ajoneuvon säädöstenmukaisuus ja tekniset tiedot sekä tarkastetaan ajoneuvon rakenne, varusteet ja kunto.

Rekisteröintikatsastus on suoritettava, kun

 • • olet rekisteröimässä yksittäistä ajoneuvoa Suomeen.
 • • ajoneuvo on tuotu maahan uutena tai käytettynä.
 • • ajoneuvo on poistettu vaurioituneena liikennekäytöstä.
 • • ajoneuvo on ollut Suomessa aiemmin rekisterissä, mutta se on poistettu sieltä ennen 2.11.2007.

Suomeen käytettynä tai uutena tuotu ajoneuvo on katsastettava ja rekisteröitävä ennen käyttöä. Mikäli tulliviranomaiselle on tehty erillinen käyttöönottoilmoitus, ajoneuvoa voidaan kuitenkin käyttää enintään 3 kuukautta ilman, että autoveroa on suoritettu. Ulkomailta Suomeen muuton mukana tuotavalla ajoneuvolla saa ajaa 30 päivää, minkä jälkeen se on rekisteröitävä. Voit katsoa maahantuotavissa ajoneuvoissa vaadittavat asiakirjat Trafin sivuilta.

Muistathan, että rekisteröintiä varten sinulla pitää olla tullin autoveropäätös.

Ralliauton katsastus

Ralliauton katsastus


Rallikilpailuissa olevat verovapaat (ns. siirtotarralla) varustetut kilpa-autot tulee tieliikennekatsastaa ennen ensimmäistä kilpailua.

Lisäksi kaikki V1600-luokan autot tulee tieliikennekatsastaa. Myös verovapaat autosuunnistusautot on tieliikennekatsastettava. Siirtotarroilla voi ajaa rallikilpailussa vain, jos kysymyksessä on verovapaa auto, ts. auto on joko tullattu nopeuskilpailukäyttöön tai poistettu rekisteristä veroseuraamuksen vuoksi. Tällöin todisteena tulee olla joko tullauspaperit (jos auto on tuotu EU-alueen ulkopuolelta) tai Liikenteen turvallisuusvirasto TraFi tehdystä käyttötarkoituksen muutoksesta kopio. Edellä mainitut paperit sekä AKK:n myöntämä katsastuskortti tulee ottaa mukaan katsastukseen, samoin auton luokitustodistus.

Katsastuksen painopisteenä on auton tieliikenneturvallisuus ja muutettujen osien/rakenteiden tarkastus sekä turvavarusteet. Hyväksytystä katsastuksesta tehdään merkintä auton katsastuskorttiin. Katsastuskorttiin merkitty katsastusleima on voimassa yhden vuoden. Lisäksi katsastuksesta tehdään tarkastuskortti, joka on pyydettäessä esitettävä kilpailun järjestäjälle.
Auto tulee viedä katsastukseen TLA:n mukaisin siirtorenkain ja ilman pohjapanssareita/pohjasuojia.

Katsastuksia suorittavat vain AKK:n hyväksymät katsastustoimipaikat. Katsastuksen hinta on 70 euroa ja uusintakatsastuksen 20 euroa. Jos auton tukivarret eivät ole auton alkuperäisiä, tulee niistä olla valmistustodistus, jossa vakuutetaan, että osat ovat autoon kuuluvia tehdasvalmisteisia osia. Jos auton normaali suomalainen tieliikennekatsastus on vielä voimassa (rekisteristä poisto tapahtunut katsastusken voimassaoloaikana), ei tätä erityiskatsastusta tarvitse suorittaa katsastuksen voimassaolon aikana.

Henkilö- ja pakettiauton määräaikaiskatsastus

Henkilö- ja pakettiauton määräaikaiskatsastus


Määräaikaiskatsastuksessa tarkastetaan ajoneuvon kunto ja rekisteriin merkityt tiedot. Samalla varmistetaan, että ajoneuvo on turvallinen liikenteessä ja että siitä ei aiheudu haittaa ympäristölle. Lisäksi määräaikaiskatsastuksessa valvotaan, että ajoneuvoon kohdistuvat verot ja maksut on suoritettu. Katsastuksessa esiin nousseet korjaustarpeet ja määrätyt korjauskehotukset tallennetaan ajoneuvotietojärjestelmään ja ne tulostuvat todistukselle. Kun viat on korjattu, korjauskehotukset poistetaan todistukselta seuraavassa määräaikaiskatsastuksessa.
Katsastuksessa käydään läpi oheiset asiat:

 • Jarrujärjestelmä
 • Akselisto, pyörät, jousitus
 • Sähkölaitteet, valot
 • Ohjaus- ja hallintalaitteet
 • Alusta, kori
 • Näkyvyys (tuulilasi, puhdistuslaitteet, peilit ym.)
 • Ajoneuvon ympäristöhaitat (melu, nestevuodot ym.)
 • Ajoneuvon tunnistetiedot (valmistenumero, rekisteritiedot ym.)
 • Tehdään OBD-mittaus 1.1.2001 ja sen jälkeen rekisteröidyille autoille
 • Tehdään pakokaasumittaus bensiinikäyttöisille vuonna 1978 ja sen jälkeen käyttöönotetuille autoille
 • Tehdään savutusmittaus 1.1.1980 jälkeen käyttöönotetuille dieselautoille
 • Erikoisajoneuvojen lisätarkastukset (taksien taksamittarit, paloautojen varustus ym.)
 • Palveluihimme kuuluvat myös muutoskatsastus sekä rekisteröintikatsastus.